Przedszkole w Sulmierzycach zaprasza wszystkich maluchów

„Dzieci są wiosną rodziny
i społeczeństwa nadzieją,
która ciągle kwitnie przyszłością,
która bez przerwy się otwiera.”
Jan Paweł II
 
przedszkole
Witamy na stronie internetowej Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach.

Zapraszamy do poznania historii publicznego przedszkola w gminie Sulmierzyce, zapoznania się z bogatą ofertą zajęć dla dzieci oraz do obejrzenia galerii zdjęć z organizowanych przez nas uroczystości.

Gwarantujemy Państwu profesjonalną opiekę nad dziećmi i ciekawe, rozwijające zajęcia dla przedszkolaków.WIZJA PRZEDSZKOLA

W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy DZIECKO –jego dobro. Przedszkole w Sulmierzycach jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznawało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości.

Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:
- Ciekawe świata,
- Ufne w stosunku do nauczycieli,
- Radosne,
- Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
- Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
- Uczciwe i prawdomówne,
- Odpowiedzialne i obowiązkowe,
- Kulturalne i tolerancyjne,
- Świadome zagrożeń.

opieka nad dziećmi


HISTORIA PRZEDSZKOLA

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach do 1987 roku mieściło się w budynku prywatnym przy ulicy Słonecznej. Dzięki władzom lokalnym, oświatowym i dyrektor przedszkola został zakupiony budynek mieszkalny, należący do SKR. Po kapitalnym remoncie, lokal zagospodarowano na cele przedszkolne. Przy adaptacji budynku pracowali rodzice, dzieci uczęszczających w tym czasie do przedszkola oraz personel. Po feriach zimowych w 1988 roku zajęcia rozpoczęły się już w nowym budynku mieszczącym się przy ulicy Południowej 16. Jest to jedyne wielooddziałowe przedszkole w Gminie Sulmierzyce.

Jest to budynek wolnostojący, jednopiętrowy, otoczony dużym ogrodem, na terenie którego znajduje się sprzęt do zabaw i dużo zieleni. Zaplecze przedszkola stanowią trzy sale wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, kąciki do zabaw tematycznych, pozwalające na prowadzenie wszechstronnej edukacji. Dyrektorem przedszkola jest mgr Ewa Grzybek, która od początku istnienia przedszkola pracowała jako nauczyciel. Zna doskonale potrzeby i organizację pracy przedszkola. Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje i dba o wszechstronny rozwój dzieci. Placówka stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieci niepełnosprawnych.

Dzięki temu nasi wychowankowie rozwijają swoją osobowość i są przystosowani do życia w społeczeństwie. Edukację przedszkolną w naszej placówce ukończyło wielu wychowanków w ciągu minionych 25 lat pracy przedszkola. Do dzisiaj mamy kontakt z naszymi absolwentami, którzy chętnie nas odwiedzają. Zatrudnieni są tu także pracownicy obsługi i administracji. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma bardzo dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno-wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę.
 


Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach
Dyrektor - Ewa Grzybek

ul. Południowa 16
98-338 Sulmierzyce

Tel.: (44) 684-60-80
E-mail: przedszkole.sulmierzyce@wp.pl

AKTUALNOŚCI

2012-2013 r.


SPOTKANIE Z PISARKĄ

W dniu 23 maja w Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach odbyło się spotkanie z pisarką Elizą Piotrowską. Uczestniczyły w nim dzieci ze starszych grup- Motylki, Biedronki oraz przedszkolaki z Dworszowic Pakoszowych. Spotkanie było wynikiem działań organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sulmierzycach. Jednym z nich jest również Dyskusyjny Klub Książki, do którego należą 6- latki z naszego przedszkola. Autorka wielu książek Eliza Piotrowska z wielkim entuzjazmem opowiadała o swojej podróży do Polski oraz o tym co ją inspiruje do pisania. Dzieci miały również miały możliwość zakupu interesujących książek z dedykacją od autorki.
przedszkole
SPOTKANIE Z PANIA WIOSNĄ

24 kwietnia grupa dzieci 6- letnich Motylki w ramach realizacji projektu edukacyjnego pt. „Witaj wiosno” , wystąpiła dla młodszych kolegów i koleżanek z grupy Biedronki i Krasnoludki z krótkim przedstawieniem pt. „ Spotkanie z panią Wiosną”. Wstęp ten miał na celu przybliżenie dzieciom postaci roślin i zwierząt, które zwiastują nadejście wiosny. Oprócz tego spotkanie było też elementem integrującym grupy przedszkolne, a starszaki mogły zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.
przedszkole
MARSZ EKOLOGICZNY

22 kwietnia w okolicy przedszkola odbył się marsz ekologiczny, w którym wzięły udział dzieci ze wszystkich grup. Przedszkolaki podczas marszu prezentowały i skandowały hasła ekologiczne. Marsz był jednym z zaplanowanych działań realizowanego w przedszkolu projektu edukacyjnego pt. „Ekoprzedszkolak przyjacielem wiosennej przyrody”. Założeniem tego projektu było między innymi zbliżenie dzieci do świata przyrody poprzez nabywanie opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za estetykę i czystość najbliższego dzieciom środowiska przyrodniczego.
przedszkole

WYCIECZKA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

25 kwietnia odbyła się wycieczka do oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach. Przedszkolaki poznały proces oczyszczania ścieków, obejrzały maszyny i urządzenia znajdujące się na terenie oczyszczalni.

przedszkole

„PLAKAT EKOLOGICZNY- WARSZTATY PLASTYCZNE”

Dnia 26 kwietnia najmłodsza grupa – Krasnoludki gościła w przedszkolu rodziców. Przedszkolaki zaprezentowały inscenizację o treści ekologicznej, wykazały się umiejętnością segregowania śmieci oraz wzięły udział w konkursie ekologicznym zdobywając odznakę przyjaciela przyrody. Wraz z rodzicami podczas warsztatów plastycznych, wykonywały plakat ekologiczny.
przedszkole
PASOWANIE NA CZYTELNIKA

22 maja był wyjątkowym dniem w życiu grupy sześciolatków. Tego dnia grupa Motylki uczestniczyła w uroczystości „Pasowanie na czytelnika”, która odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulmierzycach. Dzieci zapoznały się również z pomieszczeniami biblioteki, z regulaminem jaki w niej obowiązuje oraz z zasadami wypożyczania książek.
przedszkole
WIOSNO CZEKAMY NA CIEBIE

21 marca, mimo że pogoda nie nastrajała wiosennie, przedszkolaki przywitały utęsknioną wiosnę. Jak co roku wykonane przez dzieci przepiękne marzanny zostały spalone na placu przedszkolnym. Żegnając zimę i witając wiosnę dzieci zaprezentowały przygotowane na ta uroczystość inscenizację, piosenki, wiersze.
przedszkole

2013- 2014r.


DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Dnia 20. 09.13 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Tego dnia dzieci oglądały pokaz baniek mydlanych zorganizowany przez wychowawczynie. Brały udział we wspólnych tańcach i pląsach do ulubionych piosenek. Nie zabrakło również zabaw w ogrodzie przedszkolnym i nagród w postaci „Wesołego balonika”.

 

WYSTĘP CYRKU O’BIMBOLANDO

W dniu 8.10.13 r. w naszym przedszkolu niezapomnianych wrażeń dzieciom dostarczyło przedstawienie cyrku O’BIMBOLANDO. Grupę O’BIMBOLANDO tworzą młodzi artyści cyrkowi, którzy pochodzą z Ukrainy i swe doświadczenie i umiejętności zdobywali w najlepszych szkołach tego kraju. W pokazie czynnie uczestniczyły zarówno dzieci jak i nauczyciele przedszkola. Podczas przedstawienia można było zobaczyć: pokaz z egzotycznym wężem, taniec z wieloma HULA-HOP, klauna, który bawił dzieci i dorosłych, tresurę psa, monocykl, popisy akrobatyczne na szczudłach oraz taniec - transformers.

 

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

W dniu 16.10.13 r. do naszego przedszkola zostali zaproszeni przez panią dyrektor Ewę Grzybek policjant oraz przewodnik psa służbowego. Mundurowi opowiedzieli dzieciom o swojej pracy i przypomnieli o zasadach bezpiecznego zachowania się. W trakcie spotkania przedszkolaki dowiedziały się również jak szkoli się psy policyjne, jak należy zachować się i jaką przyjąć postawę w przypadku niespodziewanego ataku psa.

 

WYCIECZKA DO PIEKARNI

We wtorek 22 października przedszkolaki z grupy KASNOLUDKI w ramach realizacji bloku tematycznego „ Od ziarenka do bochenka”, wybrali się na wycieczkę do piekarni. Na miejscu dzieci poznały pracę piekarza oraz kolejne etapy produkcji chleba, obejrzały tradycyjne piece, w którym piecze się chleb, dowiedziały się o sposobie produkcji pieczywa oraz produktach potrzebnych do jego wytworzenia. Dzięki uprzejmości gospodarza dzieci mogły przyjrzeć się przyrządom i maszynom, które spełniają w piekarni ważną rolę ( piekarskiej łopacie do wyciągania gorącego pieczywa z pieca oraz urządzeniom do mieszania mąki i ciasta chlebowego. Na zakończenie przedszkolaki zostały obdarowane świeżymi bułeczkami.

 

WYCIECZKA NA POCZTĘ

W dniu 28.10.13 r. przedszkolaki z grupy KRASNOLUDKI oraz grupy BIEDRONKI odwiedziły pocztę. Dzięki temu poznały wyposażenie urzędu pocztowego, przyglądały się pracy jego pracowników, obejrzały budynek z zewnątrz oraz zwróciły uwagę na skrzynki pocztowe. Podczas wycieczki utrwaliły nawyk właściwego, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Wizyta ta była również okazją do wysłania przez dzieci do swoich mam, własnoręcznie wykonanych kartek. Wycieczka okazała się bardzo interesująca, a dzieci wracały do przedszkola pełne miłych wrażeń.

 

 

SHOW ILUZJI NA WESOŁO

W dniu 8.11.13 r. w naszym przedszkolu, show iluzji zaprezentowali czarodziej Apolino wraz ze swoją pomocnicą wróżką – Iwoną. W przedstawieniu brały czynny udział zarówno dzieci jak i nauczyciele. Przedszkolaki z wielkim entuzjazmem śledziły pokaz. Oczarowane występem iluzjonisty nagradzały jego kunszt gromkimi brawami.

 

POWITANIE WIOSNY 2014

W dniu 21.03.14 r. przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach pożegnały zimę. Obchody pierwszego dnia wiosny rozpoczęły się barwnym pochodem ulicami osiedla z przygotowanymi przez dzieci marzannami. Następnie na palcu przedszkolnym oficjalnie ogłoszono przybycie wiosny  i spalono słomiane kukły.

Dzieci witały wiosnę w radosnej atmosferze, tańcząc i śpiewając piosenki.

 

„CO JUŻ WIEMY O PRZYRODZIE”- KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

W dniu 30.04.2014 przedszkolaki z grupy Krasnoludki, w ramach realizacji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, brały udział w konkursie ekologicznym. Celem quizu było utrwalenie wiedzy na temat segregowania śmieci, szerzenie treści proekologicznych, popularyzowanie haseł i działań na rzecz ochrony środowiska oraz wyrabianie umiejętności współdziałania             w zespole. Dzieci wykazały się ogromną wiedzą i tym samym zasłużyły na odznakę „PRZYJACIELA PRZYRODY”. Na koniec złożyły przyrzeczenie o treści  ekologicznej i każdy przedszkolak otrzymał dyplom „MIŁOŚNIKA PRZYRODY”.

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

W maju wszystkie grupy z naszego przedszkola  odwiedziły nowo otwartą Bibliotekę im. Filipa Sulimierskiego . Celem wizyty było poznanie pracowników biblioteki oraz wyposażenie całego budynku. Przestronne pomieszczenia oraz bogaty księgozbiór zachwyciły małych czytelników. Każdy przedszkolak miał możliwość wykonania własnej zakładki do książki. Najstarsza grupa- Biedronki została pasowana na czytelników biblioteki oraz otrzymała pamiątkowe książeczki.

WYCIECZKA O OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SULMIERZYCACH

23.05.2014 odbyła się wycieczka do Ochotniczej Straży Pożarnej  w Sulmierzycach, gdzie dzieci miały przyjemność zobaczyć z bliska jak wygląda praca strażaków. Dzięki życzliwości funkcjonariuszy straży pożarnej, przedszkolaki mogły oglądać samochód i sprzęt pożarniczy. Wysłuchały również opowieści o ich odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy oraz akcjach ratowniczo- gaśniczych. Największą atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzenia kasku strażaka, dodatkowo każdy mógł spróbować potrzymać wąż strażacki.

SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ

W dniu 26.05. 2014 r. przedszkolaki z grupy Krasnoludki spotkały się z pielęgniarką- panią Grażyną Garbaciak, która na co dzień pracuje w Ośrodku Zdrowia w Sulmierzycach. Pani Grażyna opowiedziała o swojej pracy, potrzebie dbania o zdrowie oraz udzieliła wskazówek dotyczących pierwszej pomocy w razie skaleczeń.  Przypomniała także przedszkolakom o konieczności dbania o higiena osobistą i zachęciła do różnych form aktywnego wypoczywania. Podczas spotkania dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem oraz wiedzą na temat zdrowego odżywiania się. 

PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ W SALONIE FRYZJERSKIM

27. 05.2014 r. grupa Krasnoludki z Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach odwiedziła salon fryzjerski- pani Eweliny. Podczas spotkania przedszkolaki miały możliwość przyjrzeć się z bliska pracy fryzjerów, a także zapoznać się z wyposażeniem salonu. Chętnym dzieciom zostały wykonane przepiękne fryzury. Wdzięczność za przemiłą atmosferę i słodki poczęstunek, dzieci okazały wręczając kwiaty. Wizyta sprawiła dzieciom dużo radości, niezapomnianych wrażeń i wzbogaciła o nowe doświadczenia.

KONKURS RECYTATORSKI

28.04.2014 r. dzieci z Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach brały udział w konkursie recytatorskim pt. „Matka” organizowanym przez Publiczną  Bibliotekę im. Filipa Sulimierskiego. Z najstarszej grupy- Biedronki swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowały: Alicja Kulbat, Izabela Kralka, Dorota Uznańska i Zosia Krawczyk, z grupy Krasnoludków: Nikola Zduńska, Oliwia Filipiak oraz Grzegorz  Ślusarczyk, a z grupy Misiów: Amelia Gorząd. Dzieci przepięknie wyrecytowały przygotowane utwory literackie , a nawet ilustrowały je ruchem, używając ciekawych rekwizytów. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, natomiast Amelia Gorząd i Oliwia Filipiak zasłużyły na wyróżnienia i piękne książeczki.

ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE

29.04.2014 r. w grupie Krasnoludki odbyło się spotkanie biblioteczne. Panie Karolina i Kamila rozwijały zainteresowania czytelnicze przedszkolaków poprzez recytowanie wierszy, ilustrowanie ich ruchem, zabawy naśladowcze, sprawnościowe oraz bajkowe zagadki. Dzieci również losowały rekwizyty               i rozpoznawały z jakich bajek one pochodzą. Słuchając wiersza pt. „ Skarga książki”, dowiedziały się jak należy o nie dbać. Spotkanie z pracownikami biblioteki zachęciło dzieci do wypożyczania książek. 

WYCIECZKA DO BORYSEWA

16.06.2014 r. przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach pojechały na wycieczkę do Zoo Safari, które znajduje się w Borysewie. Po drodze odwiedziły również eksperymentarium w łódzkiej Manufakturze, gdzie znajdują się pomieszczenia z dużą ilością naukowych, ciekawych, zabawnych przedmiotów. Za ich pomocą dzieci mogły poznać świat fizyki oraz sekrety iluzji, a także wziąć udział w eksperymentach. W zoo także czekało na przedszkolaków wiele niezapomnianych atrakcji: zwiedzanie zoo z przewodnikiem zookolejką, oglądanie z bliska zwierząt, poznanie ich wyglądu, zwyczajów oraz trybu życia, zajęcia edukacyjne w namiocie sferycznym, zabawa w figlarni oraz przejażdżki na kucykach. Na zakończenie każdy przedszkolak mógł kupić sobie na pamiątkę pluszowe zwierzątko. Mimo zmęczenia w drodze powrotnej przedszkolakom dopisywały humory- dzieliły się wrażeniami z wycieczki. 

CEPELIADA 2014

14. 06.2014 r. dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały się na Cepeliadzie. Grupa średniaków- KRASNOLUDKI przedstawiły „Legendę o Smoku Wawelskim”, natomiast Biedronki zatańczyły Krakowiaka. Wygląd przedszkolaków w przepięknych strojach budził zachwyt widzów, którzy licznie przybyli na nasz występ.

W dniu 17.06.2014 r. w Publicznej Bibliotece im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach odbyło się spotkanie autorskie ze znaną pisarką dla dzieci Agnieszką Frączek, na które zostały zaproszone przedszkolaki z grupy Krasnoludków i Biedronek. Na początku swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowały dzieci z naszego przedszkola ( Oliwia Podolska, Marta Dydoń, Jan Kralka, Oliwier Rudzki, Weronika Wiśniewska, Aleksandra Mesjasz), prezentując wiersze poetki. W trakcie spotkania Agnieszka Frączek przedstawiła swoje wybrane utwory, rozmawiała z dziećmi na temat swojej twórczości oraz odpowiadała na pytania małych czytelników. Na zakończenie nastąpiła miła część imprezy czyli rozdanie autografów na pierwszych stronach książek autorki. Przedszkolaki wykazały się dużą aktywnością i zainteresowaniem. 

2014-2015 r.


WYCIECZKA NA SKRZYŻOWANIE

W ramach tygodniowych zajęć pt „Bezpieczna droga do przedszkola” na początku września przedszkolaki z grupy „Misie” i „Krasnoludki” wybrały się na pobliskie skrzyżowanie. Celem wycieczki było zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w pobliżu jezdni, utrwalenie wyglądu i znaczenia znaków drogowych oraz obserwacja zachowania się pieszych i kierowców. Szczęśliwi i zadowoleni wróciliśmy bezpiecznie do przedszkola.

WYCIECZKA DO PARKU

15 września dzieci z grupy „Misie” i „Krasnoludki” wybrały się w poszukiwaniu jesieni do parku. Przedszkolaki podziwiały otaczającą przyrodę, obserwowały drzewa, nazywały je i zwróciły uwagę na różnice w wyglądzie ich liści. Zadowoleni z kieszeniami pełnymi żołędzi i kasztanów wróciliśmy do naszego przedszkola, już nie możemy doczekać się następnej wycieczki.